Шууд Chart

МҮОНРТ Аймаг нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны сонгуульд оролцох нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цаг олгоно

2020-09-29 16:54:09

Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу МҮОНРТ Аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа нам эвслүүд, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цагийг олгож байна.

Тодруулбал, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос батласан энэ удаагийн орон нутгийн сонгуулийн сурталчилгаанд нийт эфирийн цагийн 25 хувь буюу 4 цаг 25 минутыг өдөр бүр сонгуулийн сурталчилгаанд зарцуулахаар шийдвэрлэлээ. Мөн бие даан нэр дэвшигчдийн цагийг хүсэлт ирүүлсэн дарааллаар нь байршуулах бол улс төрийн нам эвслүүдээс ирүүлсэн нэвтрүүлгийг Үндэсний телевизийн нэгдүгээр сувгаар 14 цагаас 19 цаг 20 минутын хооронд, Радиогийн нэгдүгээр сувгаар 9 цаг 10 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд 14 хоногийн туршид тодорхой давтамжийн дагуу эфирт нэвтрүүлнэ.

Мөн нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчийн нэг удаагийн сурталчилгаа нэг удаад 10 минут байхаар хуваарилж байна. Нам, эвслээс нэр дэвшигчид нь өөрсдийн намын хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хандаж сурталчилгаагаа хийлгэн, тухайн намын хэвлэл мэдээлэл хариуцагч байгууллагаас нь МҮОНРТ-д ирүүлнэ. Харин бие даан нэр дэвшигч нь хувьд тухайн сурталчилгаагаа МҮОНРТ-ээр түгээхээ илэрхийлсэн тохиолдолд тухайн сурталчилгааг үнэ төлбөргүй авч түгээх юм. Бие даан нэр дэвшигч нь  энэ нөхцөлд хүсэлт гаргахдаа дараах анкетыг бөглөнө.

Аймаг нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны сонгуульд оролцож байгаа
нам эвслүүд, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цагийн хуваарь

 
2020 оны 09-р сарын 30-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30      
  15:30 15:40 Бие даагч №129 10 минут 1
  15:40 15:50 Бие даагч №128 10 минут 1
  15:50 16:00 Бие даагч №127 10 минут 1
  16:00 16:10 Бие даагч №126 10 минут 1
  16:10 16:20 Бие даагч №125 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №124 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №123 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №122 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №121 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №120 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №119 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №118 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №117 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 28
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 28
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 36
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 40
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 40
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 27
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 27
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 35
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 39
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 39

 

 
2020 оны 10-р сарын 01-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30      
  15:30 15:40      
  15:40 15:50      
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 38
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 38
  16:10 16:20 Бие даагч №116 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №115 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №114 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №113 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №112 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №111 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №110 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №109 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №108 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 26
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 26
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 34
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 37
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 37
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 25
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 25
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 33
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 36
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 36

 

 
2020 оны 10-р сарын 02-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20 Ардчилсан нам 10 минут 35
  15:20 15:30 Монгол Ардын нам  10 минут 35
  15:30 15:40 Ардчилсан нам 10 минут 34
  15:40 15:50 Монгол Ардын нам  10 минут 34
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 33
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 33
  16:10 16:20 Бие даагч №107 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №106 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №105 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №104 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №103 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №102 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №101 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №100 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №99 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 24
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 24
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 32
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 32
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 32
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 23
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 23
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 31
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 31
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 31

 

 
2020 оны 10-р сарын 03-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 30
  15:20 15:30 Ардчилсан нам 10 минут 30
  15:30 15:40 Монгол Ардын нам  10 минут 30
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 29
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 29
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 29
  16:10 16:20 Бие даагч №98 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №97 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №96 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №95 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №94 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №93 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №92 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №91 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №90 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 22
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 22
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 28
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 28
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 28
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 21
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 21
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 27
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 27
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 27
           

 

 
2020 оны 10-р сарын 04-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 26
  15:20 15:30 Ардчилсан нам 10 минут 26
  15:30 15:40 Монгол Ардын нам  10 минут 26
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 25
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 25
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 25
  16:10 16:20 Бие даагч №90 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №89 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №88 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №87 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №86 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №85 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №84 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №83 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №82 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 20
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 20
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 24
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 24
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 24
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 19
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 19
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 23
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 23
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 23

 

 
2020 оны 10-р сарын 05-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 22
  15:20 15:30 Ардчилсан нам 10 минут 22
  15:30 15:40 Монгол Ардын нам  10 минут 22
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 21
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 21
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 21
  16:10 16:20 Бие даагч №81 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №80 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №79 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №78 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №77 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №76 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №75 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №74 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №73 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 18
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 18
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 20
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 20
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 20
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 17
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 17
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 19
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 19
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 19

 

 
2020 оны 10-р сарын 06-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 18
  15:20 15:30 Ардчилсан нам 10 минут 18
  15:30 15:40 Монгол Ардын нам  10 минут 18
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 17
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 17
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 17
  16:10 16:20 Бие даагч №72 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №71 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №70 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №69 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №68 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №67 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №66 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №65 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №64 10 минут 1
  17:40 17:50 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 16
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 16
  18:00 18:10 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 16
  18:10 18:20 Ардчилсан нам 10 минут 16
  18:20 18:30 Монгол Ардын нам  10 минут 16
  18:30 18:40 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 15
  18:40 18:50 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 15
  18:50 19:00 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 15
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 15
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 15

 

 
2020 оны 10-р сарын 07-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 14
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 14
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 14
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 14
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 14
  16:10 16:20 Бие даагч №63 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №62 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №61 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №60 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №59 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №58 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №57 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №56 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №55 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 7
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 13
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 7
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 7
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 13
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 13
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 7
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 7
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 13
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 13

 

 
2020 оны 10-р сарын 08-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 12
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 12
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 12
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 12
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 12
  16:10 16:20 Бие даагч №54 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №53 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №52 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №51 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №50 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №49 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №48 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №47 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №46 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 6
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 11
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 6
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 6
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 11
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 11
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 6
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 6
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 11
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 11

 

 
2020 оны 10-р сарын 09-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 10
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 10
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 10
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 10
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 10
  16:10 16:20 Бие даагч №45 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №44 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №43 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №42 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №41 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №40 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №39 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №38 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №37 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 5
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 9
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 5
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 5
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 9
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 9
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 5
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 5
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 9
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 9

 

 
2020 оны 10-р сарын 10-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 8
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 8
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 8
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 8
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 8
  16:10 16:20 Бие даагч №36 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №35 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №34 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №33 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №32 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №31 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №30 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №29 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №28 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 4
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 7
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 4
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 4
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 7
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 7
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 4
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 4
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 7
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 7

 

 
2020 оны 10-р сарын 11-ний өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 6
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 6
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 6
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 6
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 6
  16:10 16:20 Бие даагч №27 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №26 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №25 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №24 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №23 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №22 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №21 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №20 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №19 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 3
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 5
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 3
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 3
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 5
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 5
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 3
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 3
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 5
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 5

 

 
2020 оны 10-р сарын 12-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 4
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 4
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 4
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 4
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 4
  16:10 16:20 Бие даагч №18 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №17 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №16 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №15 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №14 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №13 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №12 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №11 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №10 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 2
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 3
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 2
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 2
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 3
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 3
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 2
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 2
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 3
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 3

 

 
2020 оны 10-р сарын 13-ны өдөр
Эхлэх Цаг Дуусах цаг Нам, Эвсэлийн нэр Хугацаа  Нэвт/Д
  15:05 15:10      
  15:10 15:20      
  15:20 15:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 2
  15:30 15:40 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 2
  15:40 15:50 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 2
  15:50 16:00 Ардчилсан нам 10 минут 2
  16:00 16:10 Монгол Ардын нам  10 минут 2
  16:10 16:20 Бие даагч №9 10 минут 1
  16:20 16:30 Бие даагч №8 10 минут 1
  16:30 16:40 Бие даагч №7 10 минут 1
  16:40 16:50 Бие даагч №6 10 минут 1
  16:50 17:00 Бие даагч №5 10 минут 1
  17:00 17:10 Бие даагч №4 10 минут 1
  17:10 17:20 Бие даагч №3 10 минут 1
  17:20 17:30 Бие даагч №2 10 минут 1
  17:30 17:40 Бие даагч №1 10 минут 1
  17:40 17:50 Ардчилал шинэчлэлийн нам 10 минут 1
  17:50 18:00 Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам 10 минут 1
  18:00 18:10 Дэлхийн Монголчууд нам 10 минут 1
  18:10 18:20 "Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19" эвсэл 10 минут 1
  18:20 18:30 Хөдөлмөрийн үндэсний нам 10 минут 1
  18:30 18:40 Монгол Ардын Хувьсгалт нам  10 минут 1
  18:40 18:50 Иргэний зориг ногоон нам 10 минут 1
  18:50 19:00 Монголын ногоон нам 10 минут 1
  19:00 19:10 Ардчилсан нам 10 минут 1
  19:10 19:20 Монгол Ардын нам  10 минут 1

 


МҮОНРТ Аймаг нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-ын 2020 оны сонгуульд оролцох нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдэд сурталчилгааны үнэ төлбөргүй цаг олгоно  
Үзсэн: 549 Mongolian National Broadcaster  

Анхааруулга:

Та одоогоор сэтгэгдэл бичих боломжгүй байна!
MNB.mn сайтын редакц
Утас: 70127055

Бидэнтэй нэгдээрэй